• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
31.07.2020. -
Promet robe u trgovini na malo, jun 2020. godine


Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u junu 2020. godine, u odnosu na jun 2019. godine, veći je u tekućim cenama za 9,6%, a u stalnim cenama za 11,5%.

Ukoliko se uporede prvih šest meseci 2020. godine sa istim periodom 2019. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 3,8%, a u stalnim cenama za 4,2%.

Promet u trgovini na malo dobijen je na osnovu redovnog statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koja sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.