• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
24.07.2020. -
Živorođeni i umrli, januar-jun 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji, u periodu januar-jun 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 29 314. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 29 666, beleži se pad od 352 odnosno za 1,2%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2020. godine iznosio je 51 569 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 52 309, beleži se pad od 740 ili za 1,4%.