• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
15.07.2020. -
Maloletni učinioci krivičnih dela, 2019


Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2019. godini je 2 903 i veći je za 6% u odnosu na 2018. Veću za izricanje krivičnih sankcija su podneta 2 002 predloga a taj broj je, u odnosu na prethodnu godinu, veći za 8%, dok je broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije 1 676, što je, takođe, više za 8%.

Vaspitni nalog prema maloletnim učiniocima krivičnih dela je u 244 slučaja primenio javni tužilac za maloletnike, a u 33 slučaja to je uradio sudija za maloletnike. U 2019. godini je kazna maloletničkog zatvora izrečena za četiri maloletnika (0,2%).