• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.07.2020. -
Indeksi potrošačkih cena, jun 2020.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2020. godine, u odnosu na maj 2020. godine, u proseku su zabeležile rast od 0,6%. Potrošačke cene u junu 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 1,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,8%), Hrana i bezalkoholna pića (1,2%) i Restorani i hoteli (0,3%). Blagi rast cena zabeležen je i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Transport, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Odeća i obuća (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Komunikacije (-1,0%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.