• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
29.06.2020. -
Ukupan prevoz putnika i robe, 2018. i 2019.


Ukupan broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju u 2019. godini, povećan je za 1,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U posmatranom periodu, opao je unutrašnji prevoz putnika za 0,8%, što je uticalo na pad ukupnog broja prevezenih putnika, za 0,6%. Obim rada izražen u putničkim kilometrima, u 2019. godini opao je za 0,6%, što je posledica smanjenja obima rada u unutrašnjem prevozu putnika za 5%, dok je obim rada u međunarodnom prevozu povećan za 3,7%.

Količina prevezene robe u 2019. godini veća je za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu. Unutrašnji prevoz robe povećan je 7,8%, dok je u međunarodnom prevozu robe, zabeleženo povećanje izvoza robe za  9,3%, i uvoza 3,1%. u odnosu na 2018. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, povećan je za 12,6%. Povećanje obima rada zabeleženo je i u unutrašnjem i u međunarodnom prevozu.