• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
01.06.2020. -
Kvartalni bruto domaći proizvod u Republici Srbiji, prvi kvartal 2020. godine

 

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 5,0%.

Desezonirana serija podataka pokazuje pad bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2020. godine od 0,6% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 19,6%, sektoru informisanja i komunikacija, 11,8%, sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja i zdravstvene i socijalne zaštite, 11,8% i sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 4,5%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 3,2%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 3,4%, izdaci za finalnu potrošnju države, 12,0%, bruto investicije u osnovna sredstva, 10,7%, izvoz robe i usluga, 3,1% i uvoz robe i usluga, 8,3%.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

Ostale vesti