• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
25.05.2020. -
Živorođeni i umrli, januar–april 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni  rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji u periodu januar-april 2020. godine broj živorođenih je iznosio 19 166. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 19 384, beleži se pad od 218 živorođenih odnosno za 1,1%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-april 2020. godine iznosio je 34 642 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 35 654, beleži se pad od 1 012 ili za 2,8%.