• A
  • A
  • A
shutterstock_530497726.jpg
22.05.2020. -
Otpadne vode iz naselja, 2019.

 

Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u 2019. godini veća je za 3,5% nego u referentnom periodu 2018. godine, od čega se količina otpadnih voda ispuštena u javnu kanalizaciju povećala za 5,3% u odnosu na isti period 2018. Količina otpadnih voda ispuštena u septičke jame manja je za 1,2% u poređenju sa 2018. godinom.

Kada je reč o ispuštanju otpadnih voda u kanalizaciju u 2019. godini u odnosu na 2018, domaćinstva beleže povećanje od 5,5%, industrijski sektor[1] povećanje od 5,4%, a ostali korisnici[2] povećanje od 3,9%.

U 2019. godini prečišćeno je 2,4% manje otpadnih voda nego u 2018. godini, a najzastupljeniji način prečišćavanja bio je sekundarni tretman.

Mreža javne kanalizacije u 2019. godini duža je za 3,5% u odnosu na 2018. godinu, dok je novih priključaka na kanalizacionu mrežu u 2019. godini bilo 2,9% više nego prethodne godine.

 

[1] Ispuštene količine otpadnih voda iz industrijskog sektora obuhvataju sledeće sektore po Klasifikaciji delatnosti: Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom.

[2] Ispuštene količine otpadnih voda od ostalih korisnika obuhvataju sledeće sektore po Klasifikaciji delatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; Građevinarstvo i sektore uslužnih delatnosti.