• A
  • A
  • A
shutterstock_539803030.jpg
21.05.2020. -
Podizanje i gajenje šuma, 2019.

 

Obim radova na pošumljavanju u 2019. veći je u odnosu na prethodnu godinu za 99%. Od četinarskih vrsta drveta  najzastupljenija je smrča, sa 363 ha pošumljene površine, a od lišćarskih vrsta drveta najzastupljeniji je hrast, sa 1313 ha pošumljene površine. Radovi na podizanju plantaža i zaštitnih pojaseva u 2019, u odnosu na prethodnu godinu, povećani su za 507 ha.