• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
15.05.2020. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, I kvartal 2020.


Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2020 . godine u odnosu na isti kvartal 2019. godine, povećane su za 3,3%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal 2019. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi Hrana za životinje (11,3%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u I kvartalu 2020. godine, u odnosu na IV kvartal 2019. godine, u proseku su povećane za 5,2%.

Posmatrano po grupama proizvoda u I kvartalu 2020. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (12,4%) i Seme (15,2%).