• A
  • A
  • A
hands_love_hand.jpg
11.05.2020. -
Živorođeni i umrli, januar–mart 2020.


U ovom saopštenju prikazani su prethodni  rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih. Podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2019. i 2020. godini.

U Republici Srbiji u periodu januar-mart 2020. godine broj živorođenih je iznosio 14 522. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 14 599, beleži se pad od 77 živorođenih odnosno za 0,5%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-mart 2020. godine iznosio je 26 017 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 27 398, beleži se pad od 1 381 ili za 5,0%.