• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
31.03.2020. -
Promet robe u trgovini na malo, februar 2020. godinePrema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u februaru 2020. godine, u odnosu na februar 2019. godine, veći je u tekućim cenama za 14,9%, a u stalnim cenama za 13,3%.

Ukoliko se uporede prva dva meseca 2020. godine sa istim periodom 2019. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 14,2%, a u stalnim cenama za 12,1%.

Promet u trgovini na malo (oblast 47 KD) dobijen je na osnovu statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama (realni indeksi) dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama (nominalni indeksi) odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koje sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.