• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510P3.png
31.03.2020. -
Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, 2019.


U 2019. godini, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu (sva domaćinstva) iznosili su 66 880 dinara, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava (sva domaćinstva) iznosili su 67 099 dinara. U odnosu na 2018. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi viši su za 4,9%, i izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava viši su za 4,1%, nominalno.
 

Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava sa gradskog područja iznosili su 69 124 dinara (viši su za 5,0% nominalno, u odnosu na 2018), a kod domaćinstava sa ostalog područja iznosili su 63 228 dinara (viši su za 4,8% nominalno, u odnosu na 2018). 

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava sa gradskog područja iznosili su 69 388 dinara (viši su za 4,9% nominalno, u odnosu na 2018), dok su kod domaćinstava sa ostalog područja iznosili 63 390 dinara (viši su za 2,6% nominalno, u odnosu na 2018).