• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
23.03.2020. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, januar 2020.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u januaru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, smanjene su za 0,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Žita (-6,6%) i Povrće (-41,5%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u januaru 2020. godine, u odnosu na decembar 2019. godine, u proseku su povećane za 1,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (2,7%) i Industrijsko bilje (1,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-decembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su povećane za 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-decembar 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (22,8%), Povrće (28,0%) i Žita (2,6%).