• A
  • A
  • A
shutterstock_187181876.jpg
16.03.2020. -
Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, IV kvartal 2019.


U četvrtom kvartalu 2019. godine, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 68446 dinara i viši su za 4,0% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 2,3% u odnosu na treći kvartal 2019, nominalno.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u četvrtom kvartalu 2019. godine, iznosili su 68658 dinara i viši su za 4,0% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 2,3% u odnosu na treći kvartal 2019, nominalno.