• A
  • A
  • A
gr30.jpg
16.03.2020. -
Izdate građevinske dozvole, januar 2020.


U januaru mesecu 2020. izdato je 1 289 građevinskih dozvola, što je za 31,3% više nego u januaru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u januaru 2020. veći je za 70,7% u odnosu na januar 2019.

Posmatrano prema vrsti građevina, u januaru 2020. izdato je 71,6% dozvola za zgrade i 28,4% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 64,0% odnosi se na stambene, a 36,0% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (62,6%).

Prema dozvolama izdatim u januaru 2020. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 1 556 stanova, s prosečnom površinom od 72,9 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama 7,7% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 152,7 m², a 91,5% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 64,8 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u januaru 2020. iznosi 81,9% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 50,0% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobanatska oblast (20,5%), Južnobačka oblast (7,3%), dok se učešća ostalih oblasti kreću do 2,9%.