• A
  • A
  • A
shutterstock_436102102.jpg
28.02.2020. -
Kretanja na tržištu rada u četvrtom kvartalu 2019.


U četvrtom kvartalu 2019. godine broj zaposlenih iznosio je 2 938 200, a broj nezaposlenih 314 100. Stopa zaposlenosti za dati period iznosila je 49,7% a stopa nezaposlenosti 9,7%.

Međugodišnji rast broja zaposlenih iznosio je 120 900, dok je nezaposlenost smanjena za 102 500 lica. Stopa zaposlenosti porasla je za 2,3 procentna poena (p. p.) na međugodišnjem nivou, a stopa nezaposlenosti smanjena je za 3,2 p. p. Past zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti period prošle godine, ujednačen je u svim regionima Srbije, pri čemu je dominantniji kod lica starijih od 45 godina, kao i kod lica sa srednjim stepenom obrazovanja.

U okviru ukupne zaposlenosti, koja je u četvrtom kvartalu ostala na istom nivou kao i u trećem kvartalu 2019. godine, došlo je do rasta formalne zaposlenosti (za 33 100), prvenstveno u nepoljoprivrednim delatnostima, i smanjenja neformalne zaposlenosti (za 33 600), prvenstveno u poljoprivredi. Rast zaposlenosti zabeležen je jedino u Beogradskom regionu (za 18 300), i to usled prelaska neaktivnih lica u kategoriju zaposlenih, pošto je broj nezaposlenih ostao gotovo nepromenjen. Broj zaposlenih žena veći je za 13 100, dok je broj zaposlenih muškaraca manji za 13 600.