• A
  • A
  • A
construction-2530759_960_720.jpg
14.02.2020. -
Izdate građevinske dozvole, decembar 2019.


U decembru mesecu 2019. izdato je 2 006 građevinskih dozvola, što je za 36,6% više nego u decembru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u decembru 2019. veći je za 14,1% u odnosu na decembar 2018.

Posmatrano prema vrsti građevina, u decembru 2019. izdato je 74,5% dozvola za zgrade i 25,5% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 66,4% odnosi se na stambene, a 33,6% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (62,4%).

Prema dozvolama izdatim u decembru 2019. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 3 072 stana, s prosečnom površinom od 78,5 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 6,7% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 141,8 m², a 92,4% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 71,4 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u decembru 2019. iznosi 76,4% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 30,7% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobanatska oblast (11,0%), Južnobačka oblast (9,8%), Rasinska oblast (5,2%) i Raška oblast (5,2%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,2% do 4,9%.