• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
14.02.2020. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, IV kvartal 2019.


Cene u IV kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, smanjene su za 3,7%.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (-3,4%), Seme (-27,7%) i Sredstva za zaštitu bilja (-3,5%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u IV kvartalu 2019. godine, u odnosu na III kvartal 2019. godine, u proseku su smanjene za 2,5%.

Posmatrano po grupama proizvoda u IV kvartalu 2019. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Hrana za životinje (-3,7%) i Seme (-17,6%).