• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.02.2020. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, decembar 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, povećane su za 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Stoka i živina (4,1%), Industrijsko bilje (5,0%) i Voće (19,4%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u decembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, u proseku su povećane za 1,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (2,7%), Žita (1,4%) i Voće (10,3%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-decembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su povećane za 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-decembar 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (22,8%), Povrće (28,0%) i Žita (2,6%).