• A
  • A
  • A
construction-4661167_960_720.jpg
15.01.2020. -
Izdate građevinske dozvole, novembar 2019.


U novembru mesecu 2019. izdata je 1 931 građevinska dozvola, što je za 15,5% više nego u novembru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u novembru 2019. veći je za 40,8% u odnosu na novembar 2018.

Posmatrano prema vrsti građevina, u novembru 2019. izdato je 78,7% dozvola za zgrade i 21,3% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 71,6% odnosi se na stambene, a 28,4% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (63,7%).

Prema dozvolama izdatim u novembru 2019. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2 287 stanova, s prosečnom površinom od 73,1 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama 7,5% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom 146,1 m², a 91,8% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 66,3 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u novembru 2019. iznosi 84,2% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 44,6% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobačka oblast (9,9%), Južnobanatska oblast (8,3%), Pčinjska oblast (4,6%), Sremska oblast (4,3%) i Severnobanatska oblast (4,2%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,3% do 3,4%.