• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.01.2020. -
Indeksi potrošačkih cena, decembar 2019.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, u proseku su više za 0,5%. Potrošačke cene u decembru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%. U poređenju sa 2018. godinom, potrošačke cene u 2019. godini su u proseku povećane za 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2019. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,5%), Hrana i bezalkoholna pića (1,0%), Zdravstvo (0,4%), Alkoholna pića i duvan (0,2%) i u grupama Rekreacija i kultura, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Odeća i obuća (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Restorani i hoteli (-0,8%), Komunikacije (-0,3%) i Transport (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.