• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
13.01.2020. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, novembar 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, povećane su za 1,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Stoka i živina (9,4%) i Voće (9,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u novembru 2019. godine, u odnosu na oktobar 2019. godine, u proseku su povećane za 1,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Stoka i živina (4,4%) i Voće (15,0%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-novembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su povećane za 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-novembar 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (27,0%), Povrće (22,2%) i Krompir (26,2%).