• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
29.12.2019. -
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2019.


Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2019. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), ostvarila rast od 4,0% u odnosu na 2018. godinu.

Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2019. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 14,2%.

Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2019. godini imala rast fizičkog obima od 0,3% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja u 2019, u odnosu na 2018. godinu, ostvarila je pad fizičkog obima od 0,1%.

Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2019. godini ima realni rast od 28,5% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 9,2%, dok promet u trgovini na veliko beleži nominalni rast od 5,1%. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2019. godini procenjen je realni rast od 9,1%, dok je broj noćenja turista povećan za 7,6% u odnosu na 2018. godinu. Sektor Saobraćaj i skladištenje ima procenjeni rast fizičkog obima od 6,4%, a oblast telekomunikacija rast od 5,7%. Procenjena spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2019. godini, u odnosu na 2018, pokazuje rast izvoza za 8,0% i rast uvoza za 7,8%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2019. godine iznosi 49,6%, a stopa nezaposlenosti 9,5%.

Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u 2019. godini, u odnosu na 2018, nominalno veće za 10,3%, a realno za 8,5%.

Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 1,9%.

Ostale vesti