• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.12.2019. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, III kvartal 2019. godine


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u trećem kvartalu 2019. godine bili su veći za 8% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s drugim kvartalom 2019. godine, zabeležen je njihov rast od 3,4%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 5,3% u odnosu na drugi kvartal 2019. godine.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u trećem kvartalu 2019. godine bili su veći za 8,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s drugim kvartalom 2019. godine, njihov rast iznosi 4,5%. U informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 5,6% u odnosu na drugi kvartal 2019. godine.