• A
  • A
  • A
shutterstock_770042947.jpg
29.11.2019. -
Promet robe u trgovini na malo, oktobar 2019. godine


Prema prethodnim rezultatima, promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u oktobru 2019. godine, u odnosu na oktobar 2018. godine, veći je u tekućim i u stalnim cenama za 9,4%.

Ukoliko se uporede prvih deset meseci 2019. godine sa istim periodom 2018. godine, promet robe u trgovini na malo veći je u tekućim cenama za 10,6%, a u stalnim cenama za 8,9%.

Promet u trgovini na malo (oblast 47 KD) dobijen je na osnovu statističkog istraživanja „Mesečni izveštaj trgovine na malo“, realizovanog na uzorku, i na osnovu prijava PDV-a dobijenih od Poreske uprave.

Indeksi prometa robe u stalnim cenama dobijeni su deflacioniranjem indeksa u tekućim cenama odgovarajućim indeksima potrošačkih cena, iz kojih su isključeni: voda (iz komunalnih sistema), struja i motorna vozila, motocikli i delovi.

Sve objavljene indekse treba tretirati kao prethodne, što znači da može doći do izvesnih korekcija na osnovu ocenjenih rezultata iz redovnih statističkih istraživanja koje sprovodimo na većem broju jedinica u uzorku.