• A
  • A
  • A
background-check-2739233_960_720.jpg
15.11.2019. -
Izdate građevinske dozvole, septembar 2019.


U septembru mesecu 2019. izdato je 2 237 građevinskih dozvola, što je za 27,0% više nego u septembru prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u septembru 2019. veći je za 118,1% u odnosu na septembar 2018.

Posmatrano prema vrsti građevina, u septembru 2019. izdato je 80,8% dozvola za zgrade i 19,2% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 73,1% odnosi se na stambene, a 26,9% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (65,0%).

Prema dozvolama izdatim u septembru 2019. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2 382 stana, s prosečnom površinom od 75,6 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 8,7% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom 155,5 m², a 89,9% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 66,2 m².

Predviđena vrednost radova novogradnje u septembru 2019. iznosi 71,9% od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 24,7% od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Nišavska oblast (23,6%), Severnobačka oblast (13,9%), Južnobačka oblast (6,1%) i Sremska oblast (4,1%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,2% do 3,9%.