• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
15.11.2019. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, III kvartal 2019.


Cene u III kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, smanjene su za 1,9%.

Posmatrano po grupama proizvoda u III kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Seme (-29,0%), Hrana za životinje (-3,1%) i Sredstva za zaštitu bilja (-3,6%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u III kvartalu 2019. godine, u odnosu na II kvartal 2019. godine, u proseku su smanjene za 0,3%.

Posmatrano po grupama proizvoda u III kvartalu 2019. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Seme (-9,0%).