• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.11.2019. -
Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2019.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u oktobru 2019. godine, u odnosu na septembar 2019. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u oktobru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,0%, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine povećane za 1,2%, u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2019. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (1,8%), Transport (0,4%), Zdravstvo i Rekreacija i kultura (za po 0,2%) i Restorani i hoteli (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Obrazovanje (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.