• A
  • A
  • A
shutterstock_715627375.jpg
12.11.2019. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, septembar 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u septembru 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, povećane su za 1,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (2,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u septembru 2019. godine, u odnosu na avgust 2019. godine, u proseku su smanjene za 2,3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Žita (-5,5%), Stoka i živina (-2,4%) i Voće (-14,0%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-septembar 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su povećane za 1,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-septembar 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (26,8%), Povrće (25,7%) i Krompir (33,5%) .