• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510.jpg
15.10.2019. -
Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2018.


Stopa rizika od siromaštva
(ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu) u 2018. godini iznosila je 24,3%, i niža je za 1,4 procentna poena u odnosu na 2017.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (ova lica su u riziku od siromaštva, ili su izrazito materijalno uskraćena, ili žive u domaćinstvima veoma niskog inteziteta rada) iznosila je 34,3%, i niža je za 2,4 procentna poena u odnosu na 2017.

Posmatrano prema starosti, lica od 18 do 24 godine najviše su bila izložena riziku od siromaštva (29,1%), kao i lica mlađa od 18 godina (28,8%). Najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starije od 65 godina (21,1%).

Prema tipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece (53,6%), zatim lica mlađa od 65 godina koja žive u jednočlanim domaćinstvima (37,2%).

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva bila su nezaposlena lica (49,0%), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (6,8%). Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosila je 31,0%, a kod penzionera 17,1%.