• A
  • A
  • A
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
11.10.2019. -
Indeksi potrošačkih cena, septembar 2019.


Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2019. godine, u odnosu na avgust 2019. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u septembru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine povećane za 1,0%, u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2019. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-5,7%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%), Odeća i obuća (-0,4%) i u grupi Transport (-0,2%). Rast cena je zabeležen u grupama Restorani i hoteli (1,2%), Komunikacije (0,5%), Zdravstvo (0,4%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%) i u grupi Obrazovanje (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.