• A
  • A
  • A
shutterstock_373751299.jpg
20.09.2019. -
Upotreba IKT-a preduzeća, 2019.


U Republici Srbiji 99,8% preduzeća poseduje internet priključak, veb-sajt poseduje 83,6% preduzeća.

U 2018. godini 42,3% preduzeća naručivalo je proizvode putem interneta što čini povećanje od 0,4% u odnosu na 2017. godinu.