• A
  • A
  • A
Upotreba IKT - preduzećа

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT-PRED)  obezbeđuje podatke o pristupu i upotrebi  računara, interneta, mobilnog interneta za poslovne potrebe i posedovanje veb-sajta. Takođe, obezbeđuje podatke o korišćenju e-trgovine, e-uprave i društvenih mreža  u redovnom poslovanju preduzeća sa 10 i više zaposlenih.

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT-PRED)  obezbeđuje podatke o pristupu i upotrebi  računara, interneta, mobilnog interneta za poslovne potrebe i posedovanje veb-sajta. Takođe, obezbeđuje podatke o korišćenju e-trgovine, e-uprave i društvenih mreža  u redovnom poslovanju preduzeća sa 10 i više zaposlenih.

 

Vesti
Vidi sve
21. oktobar 2022. Upotreba IKT-a preduzeća, 2022.

U Republici Srbiji 100% preduzeća poseduje internet priključak, veb-sajt poseduje 84,9% preduzeća.
U 2021. godini 28,0% preduzeća prodavalo je proizvode/usluge putem interneta.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Preduzeća koja koriste širokopojasnu internet konekciju
100 %
Mala preduzeća koja poseduju veb-sajt
82,7 %
Preduzeća koja prodaju svoje proizvode/usluge putem interneta
28 %
Podaci