• A
  • A
  • A
shutterstock_143315812.jpg
20.09.2019. -
Upotreba IKT-a pojedinci, 2019.


U Republici Srbiji preko 3 170 000 lica koristi računar svakog ili skoro svakog dana u 2019. godini. 37,5% internet populacije u 2019. godini koristi usluge e-uprave.

U poslednja 3 meseca 34,2% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.