• A
  • A
  • A
shutterstock_705804559.jpg
05.09.2019. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, II kvartal 2019. godine


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2019. godine bili su veći za 7% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s prvim kvartalom 2019. godine, zabeležen je njihov rast od 12,2%. U Informaciono-komunikacionom sektoru poslovni prihodi su bili veći za 8,9% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine.

Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u drugom kvartalu 2019. godine bili su veći za 5,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s prvim kvartalom 2019. godine, njihov rast iznosi 11,6%. U Informaciono-komunikacionom sektoru poslovni rashodi su bili veći za 8,1% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine.