• A
  • A
  • A
shutterstock_615278390.jpg
29.08.2019. -
Pravna i odgovorna lica – učinioci privrednih prestupa, 2018.


U 2018. godini za učinioce privrednih prestupa broj prijavljenih pravnih lica veći je za 48% a odgovornih lica povećan je za 52% u odnosu na 2017. godinu, dok je broj osuđenih pravnih lica i osuđenih odgovornih u pravnom licu povećan za 18% kod pravnih lica odnosno za 20% kod odgovornih lica.

Način okončanja postupka za učinioce privrednih prestupa je u granicama očekivanog: u 97,9% slučajeva podnet je optužni predlog, a u 2,1% odbačena je prijava kod prijavljenih pravnih lica. Slična situacija je i kod odgovornih lica: u 97,5% slučajeva podnet je optužni predlog, a u 2,5% odbačena je prijava.

U strukturi vrste privrednih prestupa u 2018. godini najbrojnije su prijave za privredne prestupe nastale povredom propisa o računovodstvu kod pravnih lica (96%) a kod odgovornih lica u pravnom licu (96,2%).

U istoj godini, posmatrano prema vrstama privrednih prestupa, najveći broj osuda je za povrede propisa o računovodstvu, 95,9% kod pravnih lica i 95,7% kod odgovornih lica.