• A
  • A
  • A
Učinioci privrednih prestupa

Podaci o odgovornim i pravnim licima učiniocima privrednih prestupa.

 

Vesti
Vidi sve
27. avgust 2021. Pravna i odgovorna lica – učinioci privrednih prestupa, 2020

U 2020. godini za učinioce privrednih prestupa broj prijavljenih odgovornih lica manji je za 2% a pravnih lica za 3% u odnosu na 2019. godinu, dok je broj osuđenih odgovornih lica u pravnom licu manji za 41% a pravnih lica za 53%.

Оpširnije
Podaci