• A
  • A
  • A
Učinioci privrednih prestupa

Podaci o odgovornim i pravnim licima učiniocima privrednih prestupa.

 

Vesti
Vidi sve
26. avgust 2020. Pravna i odgovorna lica – učinioci privrednih prestupa, 2019.

U 2019. godini za učinioce privrednih prestupa broj prijavljenih odgovornih lica smanjen je za 18% a pravnih lica za 16% u odnosu na 2018. godinu, dok je broj osuđenih odgovornih lica u pravnom licu povećan za 19% a pravnih lica za 16%.

Оpširnije
Podaci