• A
  • A
  • A
shutterstock_651123751.jpg
15.08.2019. -
Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, II kvartal 2019.


Cene u II kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, smanjene su za 2,4%.

Posmatrano po grupama proizvoda u II kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Hrana za životinje (-7,9%) i Seme (-10,0%). Rast cena zabeležen je u grupi Mineralna đubriva (8,6%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u II kvartalu 2019. godine, u odnosu na I kvartal 2018. godine, u proseku su povećane za 0,7%.

Posmatrano po grupama proizvoda u II kvartalu 2019. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi Seme (6,1%).