• A
  • A
  • A
shutterstock_105333428.jpg
12.08.2019. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, jun 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, povećane su za 7,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Voće (31,7%), Žita (3,3%), Povrće (11,9%) i Krompir (14,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (-8,1%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu 2019. godine, u odnosu na maj 2019. godine, u proseku su smanjene za 5,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Voće (-22,7%), Industrijsko bilje (-1,6%), Povrće (-24,5%) i Krompir (-28,9%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-jun 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su smanjene za 2,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-jun 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (-14,6%) i Stoka i živina (-4,6%).