• A
  • A
  • A
shutterstock_723689029.jpg
16.07.2019. -
Maloletni učinioci krivičnih dela, 2018

 

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2018. godini je 2 744 i manji je za 21% u odnosu na 2017. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 849) manji je za 7%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 548) takođe je manji, i to za 5%, u odnosu na prethodnu, 2017. godinu.
U 2018. godini, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela primenjeni su vaspitni nalozi: javni tužilac za maloletnike je u 230 slučajeva primenio vaspitni nalog, a u 59 slučajeva sudija za maloletnike. U istoj godini, za osam maloletnika je izrečena kazna  maloletnički zatvor (0,5%).