• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
12.07.2019. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, maj 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, smanjene su za 3,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (-19,8%) i Žita (-4,6%). Rast cena zabeležen je u grupi Krompir (72,9%) .

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju 2019. godine, u odnosu na april 2019. godine, u proseku su smanjene za 0,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (-2,4%) i Povrće (-20,7%), Rast cena zabeležen je u grupi Krompir (31,9%) .

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-maj 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su smanjene za 4,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-maj 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Industrijsko bilje (-16,6%). Rast cena zabeležen je u grupi Krompir (50,0%).