• A
  • A
  • A
shutterstock_649293697.jpg
13.05.2019. -
Indeksi cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva, mart 2019.


Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u martu 2019. godine, u odnosu na isti mesec 2018. godine, smanjene su za 5,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (-20,4%), Stoka i živina (-8,2%) i Voće (-42,9%). Rast cena zabeležen je u grupama: Povrće (82,8%). i Krompir (59,9%) .

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u martu 2019. godine, u odnosu na februar 2019. godine, u proseku su smanjene za 2,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (-7,1%) i Žita (-5,1%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-mart 2019. godine, u odnosu na isti period 2018. godine, u proseku su smanjene za 3,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-mart 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (-15,9%), Stoka i živina (-5,2%) i Voće (-34,3%).