• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg
28.12.2018. -
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2018.

 

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2018. godini, merena bruto domaćim proizvodom i iskazana u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 4,4% u odnosu na prethodnu godinu.
Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2018. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 9,1%. 
Procenjeno je da je industrijska proizvodnja u 2018. godini imala rast fizičkog obima od 2,0% u odnosu na prethodnu godinu. Poljoprivredna proizvodnja u 2018, u odnosu na 2017. godinu, ostvarila je rast fizičkog obima od 16,3%.
Procenjeno je da vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2018. godini beleži realni rast od 10,9% u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo beleži realni rast od 4,5%, dok promet u trgovini na veliko beleži rast od 9,1% u tekućim cenama. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2018. godini zabeležen je realni rast od 10,1%, dok je broj noćenja turista povećan za 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Sektor Saobraćaj i skladištenje ima procenjeni rast fizičkog obima od 4,9%, a oblast telekomunikacija rast od 1,0%. Procenjena spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2018. godini, u odnosu na 2017, pokazuje rast izvoza za 9,0% i rast uvoza za 13,5%.
Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do povećanja zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u trećem kvartalu 2018. godine iznosi 49,2%, a stopa nezaposlenosti 11,3%.
Procenjeno je da su zarade bez poreza i doprinosa u 2018. godini, u odnosu na 2017, nominalno veće za 5,9%, a realno za  3,8%.
Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 2,1%.

Ostale vesti