• A
  • A
  • A
shutterstock_478513873.jpg
29.06.2018. -
Upisani studenti u školskoj 2017/18. godini

 

U  školskoj 2017/18. godini u Republici Srbiji upisalo se na sve nivoe studija 256 172 studenta. Od ukupnog broja upisanih studenata, 43,4% su muškarci, a 56,6% su žene.

Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je upisan 214 681 student, od toga 86,8% studenata upisano je na državnim, a 13,2% studenata na privatnim fakultetima.

Na visokim državnim i privatnim školama upisao se 41 491 student, od toga 89,8% na državnim visokim školama, a 10,2% studenata na privatnim.

Prema načinu finansiranja studija, 41,0% studenata su upisani na budžet, a 59,0% studenata na samofinansiranje.