• A
  • A
  • A
Visoko obrazovanje

Statistika visokog obrazovanja obezbeđuje podatke o studentima upisanim i diplomiranim na studijama prvog stepena (osnovne akademske, strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama drugog stepena (master akademskih i srtukovnih studija i  specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) i nastavnicima i stručnim saradnicima na ovom nivou obrazovanja

 

Obaveštenje

Sve visokoškolske ustanove koje žele da elektronskim putem dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku podatke o upisu studenata (obrazac ŠV20) mogu da preuzmu: kriterijume za logičku kontrolu, šifarnike, primer XML fajl-a ovde .

 

 

Vesti
Vidi sve
24. jun 2021. Diplomirani studenti, 2020. – Visoko obrazovanje

U kalendarskoj 2020. godini u Republici Srbiji na svim visokoškolskim ustanovama i na svim nivoima studija diplomirao je 41 331 student.

Od ukupnog broja diplomiranih studenata 16 488 ili 39,9% su muškarci, a 24 843 ili 60,1% su žene.

 

Оpširnije
Podaci