• A
  • A
  • A
Visoko obrazovanje

Statistika visokog obrazovanja obezbeđuje podatke o studentima upisanim i diplomiranim na studijama prvog stepena (osnovne akademske, strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama drugog stepena (master akademskih i srtukovnih studija i  specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) i nastavnicima i stručnim saradnicima na ovom nivou obrazovanja

 

Obaveštenje

Sve visokoškolske ustanove koje žele da elektronskim putem dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku podatke o upisu studenata (obrazac ŠV20) mogu da preuzmu: kriterijume za logičku kontrolu, šifarnike, primer XML fajl-a ovde .

 

 

Vesti
Vidi sve
26. decembar 2022. Novoupisani studenti na akademske/strukovne studije, 2022

U 2022/2023. školskoj godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 28372 studenta (57,5%), privatnim fakultetima 9055 (18,3%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 9717 (19,7%) i privatnim visokim školama 2243 studenta (4,5%).

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 49,7% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 50,3% čine samofinansirajući student.

Оpširnije
Podaci