• A
  • A
  • A
Visoko obrazovanje

Statistika visokog obrazovanja obezbeđuje podatke o studentima upisanim i diplomiranim na studijama prvog stepena (osnovne akademske, strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama drugog stepena (master akademskih i srtukovnih studija i  specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) i nastavnicima i stručnim saradnicima na ovom nivou obrazovanja

 

Obaveštenje

Sve visokoškolske ustanove koje žele da elektronskim putem dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku podatke o upisu studenata (obrazac ŠV20) mogu da preuzmu: kriterijume za logičku kontrolu, šifarnike, primer XML fajl-a ovde .

 

 

Vesti
Vidi sve
26. decembar 2023. Novoupisani studenti na akademske/strukovne studije, 2023

U 2023/2024. školskoj godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 26 957 studenata (56,2%), privatnim fakultetima 8 963 (18,7%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 9 630 (20,1%) i privatnim visokim školama 2 396 studenata (5%).

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 49,7% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 50,3% čine samofinansirajući studenti.

Оpširnije
Podaci