• A
  • A
  • A
Visoko obrazovanje

Statistika visokog obrazovanja obezbeđuje podatke o studentima upisanim i diplomiranim na studijama prvog stepena (osnovne akademske, strukovne i specijalističke strukovne studije), na studijama drugog stepena (master akademskih i srtukovnih studija i  specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) i nastavnicima i stručnim saradnicima na ovom nivou obrazovanja

 

Obaveštenje

Sve visokoškolske ustanove koje žele da elektronskim putem dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku podatke o upisu studenata (obrazac ŠV20) mogu da preuzmu: kriterijume za logičku kontrolu, šifarnike, primer XML fajl-a ovde .

 

 

Vesti
Vidi sve
24. decembar 2021. Novoupisani studenti na akademske/strukovne studije u 2021/22.

Prvu godinu osnovnih studija u kalendarskoj 2021/22. godini u Republici Srbiji upisalo je 48508 studenata, na svim visokoškolskim ustanovama.

Od ukupnog broja brucoša 21216 (43,7%) su muškarci, a 27292 (56,3%) su žene.

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 50,6% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 49,4% čine samofinansirajući studenti.

Оpširnije
Podaci