• A
  • A
  • A
shutterstock_302930855.jpg
30.05.2018. -
Anketa o obrazovanju odraslih

Stopa učešća odraslih u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja ili obuka  u 2016. Godini iznosi 19,8% što je nešto više nego 2011. (16,5%) ali znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije (45,1%).

U nekom vidu obrazovanja i obuke u periodu od 12 meseci koji su prethodili anketiranju, nešto više učestvuju žene (21,4 %) nego muškarci (18 %). Stopa učešća je najveća među populacijom   25-34 godina – 29,2 %.  

Najčešće u celoživotnom obrazovanju učestvuje žena, starosti od 25 do 34 godine, sa završenim visokim obrazovanjem koja je zaposlena i živi u gradu.