• A
  • A
  • A
Obrazovanje odraslih i celoživotno učenje

Podaci o obrazovanju odraslih u formalnom sistemu: broj škola/odeljenja za osnovno obrazovanje odraslih, broj polaznika i završavanje ovih škola; broj polaznika majstorskog-specijalističkog obrazovanja.
Podaci o učešću odraslih u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja i obuka obezbeđuje se Anketom o obrazovanju odraslih koja je deo evropskog statističkog sistema i sprovodi se u petogodišnjoj periodici. 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_302930855.jpg
30.05.2018. - Anketa o obrazovanju odraslih

Stopa učešća odraslih u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja ili obuka  u 2016. godini iznosi 19,8% što je nešto više nego 2011. (16,5%) ali znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije (45,1%). U nekom vidu obrazovanja i obuke u periodu od 12 meseci koji su prethodili anketiranju, nešto više učestvuju žene (21,4%) nego muškarci (18%). Stopa učešća je najveća među populacijom  od 25 do 34 godine (29,2%). Najčešće u celoživotnom obrazovanju učestvuje žena, starosti od 25 do 34 godine, sa završenim visokim obrazovanjem, koja je zaposlena i živi u gradu.

Оpširnije
Podaci