• A
  • A
  • A
shutterstock_146519993.jpg
28.02.2019. -
Kretanja na tržištu rada u četvrtom kvartalu 2018.


U četvrtom kvartalu 2018. godine broj zaposlenih iznosio je 2 817 400, a broj nezaposlenih 416 600. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 47,4%, dok stopa nezaposlenosti, za isti period, beleži 12,9%.

U odnosu na četvrti kvartal 2017. godine, zaposlenost je povećana za 53 800 a nezaposlenost je smanjena za 59 000 lica. Stopa zaposlenosti veća je za 1,1 procentni poen (p. p.) a stopa nezaposlenosti manja je za 1,8 p. p. U okviru ukupne zaposlenosti došlo je do smanjenja neformalne zaposlenosti (za 37 000) i povećanja formalne zaposlenosti (za 91 000), dominantno u sektorima delatnosti Prerađivačka industrija, Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, Građevinarstvo i Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila. Ovakav trend u skladu je sa kretanjem registrovane zaposlenosti, prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

U odnosu na treći kvartal 2018. godine, zaposlenost je smanjena za 111 900, pri čemu je dve trećine tog smanjenja skoncentrisano u sektorima delatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i Domaćinstva koja proizvode robu i usluge zbog sezonskog karaktera tih poslova. Bez zaposlenja su najčešće ostala lica sa nižim i srednjim nivoom obrazovanja, dok je u kategoriji visoko obrazovanih lica došlo do rasta zaposlenosti u posmatranom periodu. Usled smanjenja zaposlenosti došlo je do rasta broja nezaposlenih (za 44 700) i neaktivnih lica (za 58 700).

 Rezultati: