• A
  • A
  • A
shutterstock_373751299.jpg
22.09.2017. -
Upotreba IKT-a preduzeća, 2017.

U Republici Srbiji 99,7% preduzeća ima internet priključak, veb-sajt poseduje 80,4% preduzeća.
U 2016. godini 41,4% preduzeća naručivalo je proizvode putem internet što čini povećanje od 0,4% u odnosu na 2015. godinu.